Textový průvodce stanicemi metra

Trasa C

Popisná data o stanicích

V této fázi projektu (k červenci 2009) jsme se rozhodli zveřejnit alespoň popisná data o stanicích. Jedná se o základní charakteristiky stanic na celé trase. Stanice jsou číslovány dle číslování Dopravního podniku v takzvaném směru trasy.

Letňany

1. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Eskalátory slouží pouze pro výstup z nástupiště.

Prosek

2. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Výstup na druhé straně je po pěších schodech souběžně s eskalátory.

Střížkov

3. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Výstup na druhé straně je po pěších schodech souběžně s eskalátory. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti na nástupišti. Nástupiště nevyhovuje pravidlům prostorového členění, má prosklené segmenty a obtížné výstupy.

Ládví

4. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Kobylisy

5. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru Kobyliské náměstí se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Nádraží Holešovice

6. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru vlakové nádraží se lze dostat přes schody s pohyblivou plošinou. Tento vestibul je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici je středisko dopravních informací a je bankomat.

Vltavská

7. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti není akustický majáček
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Florenc

8. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice je přestupní mezi trasami B a C
 • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru tramvajová zastávka se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Hlavní nádraží

9. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.
 • Výstupy jsou od začátku soupravy v pořadí eskalátory, pěší schody, druhé pěší schody.

Muzeum

10. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti není akustický majáček
 • Tato stanice je přestupní mezi trasami A a C
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici je středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Nástupiště je velmi členěné. Uprostřed jsou přestupy. Na ulici se lze dostat také výtahem, ke kterému vede boční chodba (na opačném konci než schodiště a eskalátory)

I.P. Pavlova

11. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Vyšehrad

12. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje uprostřed a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
 • Na nástupišti je akustický majáček
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes přímý výstup. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Na konci nástupiště je přestupní schodiště mezi nástupišti.

Pražského povstání

13. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti není akustický majáček
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.

Pankrác

14. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Budějovická

15. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru Poliklinika se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Kačerov

16. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti není akustický majáček
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Roztyly

17. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti je akustický majáček
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Chodov

18. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti není akustický majáček
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes schody s pohyblivou plošinou. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Opatov

19. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Na nástupišti je akustický majáček
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Háje

20. stanice na trase C

Základní údaje o stanici

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru
 • Tato stanice není přestupní
 • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru multikino Galaxie se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

 
WWW stránky projektu Textový průvodce stanicemi metra
http://tpm.nolimit.cz          tpm@iio.cz
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany (www.iio.cz)
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.