Textový průvodce stanicemi metra

Popisy stanic

Náš projekt je rozdělen do několika fází. Jednou z nich je zveřejnění částečných výstupů a to takzvaných základních datech o stanici. To jsou popisná data o stanici metra, jako je druh nástupiště, kde a jak jsou koleje, jaké cesty jsou z nástupiště do vestibulu, apod.

V závěru projektu budou k dispozici také detailní popisky jednotlivých prostor stanice  metra, vestibulu a popisy všech výstupů ze stanice. V tuto chvíli však chceme alespoň základními informacemi splnit účel projektu a představit tak způsob jednotného popisování stanic a snad i těmito základními údaji zjednodušit nejen zrakově postiženým cestu metrem.

Pro vysvětlení některých pojmů nahlédněte do neustále se rozšiřujícího slovníku pojmů.

 
WWW stránky projektu Textový průvodce stanicemi metra
http://tpm.nolimit.cz          tpm@iio.cz
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany (www.iio.cz)
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.