Textový průvodce stanicemi metra

O projektu

Zde jsou k dispozici rozsáhlejší informace o cílech projektu a samozřejmě i o jeho realizaci, včetně případných náhledů jeho vzorových výstupů a dokumentů.

 

Cíle projektu

Hlavní město Praha je stran veřejné dopravy specifické hned z několika hledisek. Jednak se jedná o největší město v České republice s pochopitelně největším systémem veřejné dopravy (MHD) a jednak se v Praze nachází spousta obyvatel mimopražských, kteří buď do hlavního města dojíždějí, nebo na jeho území setrvávají větší část týdne. Kromě automobilové dopravy je však klíčová podpora veřejné hromadné dopravy a to v Praze systémem Městské hromadné dopravy (MHD) v síti Pražské integrované dopravy (PID).

Řada cestujících v MHD v Praze potřebuje určitou formu pomoci a nebo asistence a to buď díky své neznalosti místních poměrů a nebo třeba i díky svému zdravotnímu znevýhodnění. Cestujícími jsou i osoby se zdravotním postižením. Také díky sociálně citlivé politice minulých vlád na Magistrátu pod koalicí ČSSD, se dopravní podnik začal věnovat těmto znevýhodněným cestujícím více a to i jinými formami. Jednou z takových forem je i poskytování a zlepšování informací vedoucích k odstraňování bariér při cestování MHD v Praze. Známé jsou třeba projekty jako je internetový portál pro vozíčkáře, nebo reflexní světelné informační tabule.

Nezanedbatelnou skupinou cestujících se zdravotním hendikepem jsou špatně vidící, nebo dokonce zcela nevidomí cestující. Ti mají dnes k dispozici orientační systémy jako je třeba systém akustických majáčků (VPN = Vysílačka pro nevidomé) a nebo systémy orientaci v prostoru pomocí bíle hole, jako jsou vodící lišty, apod.

Nicméně všechny tyto podpůrné orientační systémy de-facto vyžadují alespoň základní znalost prostředí daného prostoru. Nevidomý se orientuje zejména podle orientačních bodů, orientačních míst a podle pro něj známé a odhadnutelné struktury prostoru.

PŘÍKLAD: Stanice metra vždy obsahuje vstupní prostor se sloupky. Sloupek je tedy orientačním prostředkem, který nevidomému napovídá, že buď správným směrem vchází k eskalátoru do stanice (na nástupiště), nebo naopak vychází do prostoru vestibulu s jednotlivými východy.

Systém akustických majáčků a jejich hlásek na některých stanicích metra poskytuje základní orientační prostředek. Nevidomý ví, kudy se ze vstupu dostat do prostoru stanice, kde jsou eskalátory a které jsou funkční, apod. Ovšem je prakticky nemožné se sám jen s pomocí hole orientovat v naprosto neznámém a nepopsaném prostředí.

Konkrétním hlavním cílem projektu je vytvořit databázi textových popisků stanic pražského metra s uvedením jejich základního prostorového a orientačního popisu, aby s pomocí takového popisku, nevidomá osoba mohla předem vědět, do jakého prostředí jde a mohla být na toto prostředí zcela konkrétně připravena. Samozřejmě takovéto popisky prostředí musí být účelově přizpůsobeny potřebám nevidomých, neboť nevidomí mají svá specifika, jak poznávat prostředí a je zajímají při popisování prostředí jiné informace, než osoby vidící.

Proto je třeba, aby popisky fakticky vytvářeli samotní nevidomí.

Realizace projektu

Původní myšlenka vytvořit takovéhoto průvodce není nová. Do konkrétnějších obrysů se dostala již na podzim roku 2008. Původně jsme počítali s tím, že textového průvodce budou mít zájemci k dispozici již letos v létě, bohužel se však realizace celého projektu z mnoha různých důvodů posunula.

Dne 2. června se poprvé sešel projektový tým, který řídí a sleduje realizaci. Ta se dá rozdělit do tří fází:

 1. Vytvoření metodiky, jak se budou stanice metra popisovat (a to podle povinných číselníkových metadat i podle povinné struktury textových popisků nástupišťe, vestibulu i výstupů)
 2. Pořízení dat o stanicích (nejprve popisných metadat a pak procházení jednotlivých stanic metra a pořizování dat pro textové popisy prostoru)
 3. Zpracování pořízených dat (tedy kompletace dat o jednotlivých stanicích a následná jejich publikace různými způsoby)

Celý projekt skončí v prosinci 2009 s tím, že jeho první výsledky chceme jako jakýsi bonus představit ještě koncem června.

Projektový tým

V současné době je řízením a sledováním projektu pověřen jeho projektový tým, který pracuje ve složení:

 • Michal Rada (Iniciativa informatiky pro občany, nevidomý)
 • Eliška Čermáková (nevidomá)
 • Dagmar Hornychová (Iniciativa informatiky pro občany)
 • Zuzana Kramosilová (lektorka prostorové orientace)
 • Petr Malík (Dopravní podnik Praha)
 • >
 • Petr Krampl (Dopravní podnik Praha)
 • Tomáš Pavlan (sdružení Integrace, nevidomý)
 • Zdeněk Rampa (Dopravní podnik Praha)
 • František Štrupl (Dopravní podnik Praha)
 • Radek Žalud (nevidomý)
 • Radek Šváb (Adaptech, slabozraký)

 

 
WWW stránky projektu Textový průvodce stanicemi metra
http://tpm.nolimit.cz          tpm@iio.cz
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany (www.iio.cz)
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.