Textový průvodce stanicemi metra

Novinky

Již jsou k dispozici základní data

Již jsme publikovali základní data k Projektu Textový průvodce stanicemi metra. Od doby, kdy jsme se v únoru 2009 sešli s ředitelem Dopravního podniku hlavního města Prahy panem Ing. Martinem Dvořákem, abychom s Dopravním podnikem zahájili diskusi nad možným projektem Textový průvodce stanicemi metra uplynula dlouhá doba. Podařilo se nám sestavit projektový tým a v tuto chvíli jsme již shromáždili základní data o jednotlivých stanicích. Naleznete je na těchto webových stránkách v sekci Popisy stanic (jednotlivé trasy mají vlastní odkaz na horní liště).
 
WWW stránky projektu Textový průvodce stanicemi metra
http://tpm.nolimit.cz          tpm@iio.cz
© 2009 Iniciativa informatiky pro občany (www.iio.cz)
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.